Mums jau

25 metai!

Skambučių centro numeris

8 700 35525

Pastatų ūkio valdymas

Awesome Image
 

 

Komercinių pastatų administravimas apima tokias paslaugas:

Pastatų ir jiems priskirtų teritorijų dokumentacijos tvarkymas;

Sutarčių su paslaugų teikėjais administravimas;

Mokesčių, tenkančių pastatų savininkams/naudotojams, apskaita;

Rekomendacijos dėl pastatų ūkio veiklos biudžeto planavimo;

Atestuotų atsakingų asmenų priskyrimas;

Rekomendacijos dėl pastatų ar jų sistemų tobulinimo;

• Ir kita.

Daugiabučių namų gyventojams, savininkams, jų bendrijoms siūlome šias paslaugas:

Pastato administravimas;

Buhalterinė apskaita ir mokėjimo pranešimų pristatymas butų savininkams;

Pastato konstrukcijų priežiūra, fasado valymas, atnaujinimas;

Valymas ir aplinkos tvarkymas, buitinių, statybinių ir kitų atliekų išvežimo organizavimas;

Smulkių ir stambių remonto darbų organizavimas ir garantinių įsipareigojimų vykdymo kontrolė;

Daugiabučių renovacijos įgyvendinimas ir priežiūra;

Energijos taupymo ir atliekų rūšiavimo sprendimai (antrinių žaliavų surinkimas);

Kitų su Jūsų daugiabučio ūkiu susijusių paslaugų organizavimas, pagal poreikį ir susitarimą.

Inžinerinių sistemų techninė priežiūra ir gedimų šalinimas;

Pastatų techninė priežiūra;

Buitinių atliekų išvežimo, valymo ir aplinkos tvarkymo paslaugų organizavimas;

• Ir kita.

Dujų ūkio priežiūra

Awesome Image
 

Gamtinių dujų ir suskystintų naftos dujų ūkio, dujų katilų, katilinių, požeminių suskystintų dujų cisternų, požeminio ir antžeminio dujotiekio techninis aptarnavimas, remontas ir montavimas.

Prižiūrime ir aptarnaujame dujinius katilus  pagal „Skirstomųjų ir pastatų dujų sistemų eksploatavimo taisykles“;

Atliekame pusmetinį ir metinį techninį patikrinimą ir aptarnavimą.

Dujų katilinių (katilų) aptarnavimo metu atliekame:

Matavimo priemonių metrologinį patikrinimą;

Dujų nuotėkio jutiklio metrologinę patikrą;

Patikriname dujinės katilinės saugumo ir valdymo automatiką;

Funkcinio ir veikimo tikslumo techninis patikrinimą;

Daviklių nustatymų patikrinimas;

Veikimo nustatytais režimais patikrinimas;

Esant būtinumui atreguliuojame degiklių ir sistemų darbą;

Dūmtraukių valymą;

Uždujinimo jutiklio patikrinimą;

Liepsnos jonizacijos elektrodo patikrinimą;

Per aukšto slėgio kūrykloje rėlės tikrinimą;

Patikriname katilinių automatikos įtaisų veikimą, testuojame, ar esant užduotam šilumos poreikiui, teisingai užsidaro – atsidaro  elektrinės pavaros, patikrinamas cirkuliacinių siurblių veikimą;

Katilų perkaitimo jutiklio tikrinimą;

Šilumos punkto įrenginių darbo patikrinimą;

• Atliekame dujinių katilų ir vamzdynų nuo vandens ir druskų apnašų praplovimą;

• Reguliuojame ir esant reikalui keičiame parametrus;

• Cirkuliacinio siurblio veikimą;

Aptarnavimo ir remonto darbus vykdome pagal suderintus su užsakovu grafikus;

Pildome žurnalus;

Atliekam kitus teisės aktuose ir eksploatacijos taisyklėse numatytus darbus.

Vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų priežiūra

Awesome Image
 

Oro kondicionierių, split (multi-split) sistemų, VRF, vandeninių vėsinimo (šaldymo) sistemų su šalčio mašina  techninis aptarnavimas, serverinių tikslios kontrolės , remontas ir montavimas:

Atliekame planinį oro kondicionierių aptarnavimą, kuris vykdomas 2 (du) kartus per metus   prieš (po) šiltojo ir šaltojo sezonų pradžią;

Oro kondicionierių aptarnavimas:

Sistemos sudedamųjų dalių išorinė apžiūra;

Varžtinių ir flanšinių sujungimų bei tvirtinimo konstrukcijų tikrinimas;

Elektros maitinimo ir valdymo kabelių sujungimų patikra;

Freono slėgių tikrinimas sistemoje ir papildymas, įskaitant freoną;

Aušinimo skysčio slėgio ir kiekio tikrinimas;

Drenažo sistemos efektyvumo tikrinimas;

Vidinio bloko išgarintojo valymas;

Išorinio bloko kondensatoriaus valymas;

Kondicionierių darbo režimų patikra;

Nuotolinio valdymo pulto veiklos patikra;

Filtrų valymas (keitimas);

Šalčio mašinos aptarnavimas:

      Antivibracinių plokščių būklės, apsauginių vožtuvų, gnybtų, freono vamzdynų būklės patikrinimas, drėgmės indikatoriaus parodymų patikrinimas, freono siurbimo ir suspaudimo slėgių sistemoje patikrinimas, tepalo lygio sistemoje patikra,                 karterio šildytuvo veikimo, vandens pratekėjimo relės, kondensatoriaus ir ventiliatorių, terminės izoliacijos būklės                     patikrinimas ir kt. teisės aktuose ir gamintojo nurodymuose numatyti darbai;

Vėdinimo sistemų, rekuperatorių su rotaciniais, plokšteliniais šilumokaičiais, kintamų oro srautų sistemų (VAV) techninis aptarnavimas, remontas ir montavimas:

Atliekame planinį vėdinimo sistemos aptarnavimą, kuris vykdomas 2 (du) kartus per metus prieš šiltojo ir šaltojo sezonų pradžią:

Oro ruošimo (vėdinimo) įrenginių, ventkamerų filtrų pardavimas ir keitimas;

Vėdinimo įrenginių šilumokaičių valymas;

Vėdinimo įrenginių sudedamųjų dalių išorinė apžiūra;

Varžtinių ir flanšinių sujungimų bei tvirtinimo konstrukcijų tikrinimas;

Elektros maitinimo ir valdymo kabelių sujungimų patikra;

Automatinio valdymo veikimo patikra;

       • Gartraukių aptarnavimas, remontas ir montavimas;

       • Parduotuvių šaldymo įrangos aptarnavimas ir montavimas ;

Vėdinimo sistemų integruotų į pastato valdymo sistemą (PVS) valdymas, režimų nustatymas, ir kontrolė;

Higienos normose ir kituose galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyto temperatūros, drėgmės, oro apykaitos režimo palaikymas ir reguliavimas pagal Kliento pageidavimą;

Apžiūrų, planinių profilaktinių darbų bei patikrinimų fiksavimas nustatytos formos žurnaluose, registruose;

       • Kiti vėdinimo sistemų priežiūros darbai;

Parduodami oro kondicionieriai gamintojų:

      DAIKIN, Mitsubishi heavy industries, Alpicair, Midea, Airwell, Ballu, Vivax, Kaisai,

       Electrolux, Gree, LG, Panasonic, Fujitsu.

Automatikos sistemų priežiūra

Awesome Image

• Automatikos skydų tikrinimas ir tvarkymas
• Automatinių vartų/ užkardų priežiūra ir remonto darbai
• Dujų šalinimo sistemos priežiūra
• Stebėjimo kamerų remonto, diegimos darbai
• Apsaugos signalizacijos priežiūros ir diegimo darbai
• Ir kita

 

Elektros ūkio priežiūra

Awesome Image

Smulkaus (el. skydų, įvadų, instaliacijos, lempučių)  ir stambaus (UPS ir el. generatorių) elektros ūkio priežiūra, aptarnavimas ir remontas;

Elektros įvadų ir apšvietimo tinklų aptarnavimas:

        • Elektros įvadų techninis patikrinimas, kabelių temperatūros matavimas, automatinių išjungėjų tikrinimas;Tikriname ar neatsiveržę kontaktai, ar nėra nesuderintų prisijungimų;

• Sutvarkome, esant poreikiui išvalome el. įvadų skydus, nuvalome kontaktus, patikriname ar nėra pašalinių objektų skyduose;

• Patikriname įvadinės kabelinės ir magistralinės trasas, ar tvarkingas kabelių žymėjimas, tvirtinimo būklė;

• Patikriname aptarnaujami apšvietimo tinklų įrenginiai, nustatomi perdegusių lempų kiekiai ir modeliai bei jų poreikis;

• Atliekame perdegusių lempų keitimą bendrojo ir avarinio apšvietimo šviestuvuose;

• Esant poreikiui atliekamas senų, panaudotų lempų utilizavimą, išvežimą;

• Elektros variklių pervyniojimo paslaugos;

• Izoliacijos ir įžeminimo varžų matavimai;

• Žaibosaugos įrenginių tikrinimas;

• Elektros energijos kontrolinės kontrolinės apskaitos prietaisų patikra, priežiūra, montavimas;

• Perdavimo tinklo keitiklių pastočių aušinimo sistemų aptarnavimas;

• Ir kt.

Atliekame duomenų apie elektros energiją surinkimą ir pateikimą:

         • Pastatų el. skaitiklių rodmenų nurašymą, perdavimą užsakovo atsakingam asmeniui;

         • El. skaitiklių patikrinimą, informuojame apie gedimus ar blogą funkcionavimą.

Atliekame dyzelinių elektros stočių (Dyzel generatorių) aptarnavimą:

Tepalo ir tepalo filtrų pakeitimas;

Aušinimo skysčio pakeitimas;

Kuro filtrų pakeitimas;

Oro filtro valymas suspaustu oru;

Oro filtro keitimas;

Diržų būklės, įtempimo tikrinimas ir reguliavimas;

Akumuliatoriaus įkrovimo lygio, įtampos ir vidinės varžos matavimas;

Aliarmų nuskaitymas ir nagrinėjimas;

Ayzelinės elektros stoties valymas;

Generatoriaus tvirtinimo elementų, antivibracinių pagalvių, elektros instaliacijos, variklio šildymo įrangos, patikra;

Ir kt.

Nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) aptarnavimas:

Akumuliatorių baterijos vidinės varžos matavimas "AC" metodu;

Statinio jungiklio (BY-PASS" o) tikrinimas persijungimo režime;

Vakuuminis įrenginio valymas;

Aušinimo ventiliatorių darbo būklės tikrinimas;

Elektrolitinių kondensatorių baterijos talpumo matavimas;

Akumuliatorinių jungčių korozijos, bei elektrolito nuotėkio  tikrinimas ir šalinimas;

Įrenginio vidinės atminties išrašas;

Displėjaus parodymų atitikimo su  realiomis įtampomis ir srovėmis tikrinimas;

Ir kt.

Šilumos ūkio priežiūra

Awesome Image
 

 

Tiekiame šildymo sistemų (šilumos punkto) aptarnavimo ir remonto paslaugas:

Šildymo sistemos (šilumos punkto) hidraulinius bandymas;

Šildymo sistemos (šilumos punkto) praplovimas;

Šilumos įrenginių paruošimas šildymo sezonui;

Šildymo sistemos sezoninis arba po avarijos paleidimas ir nuorinimas;

Plokštelinių šilumokaičių  praplovimas cheminiu būdu ir sandarumo išbandymas;

Šilumos punkto patalpose įrengtų filtrų ir purvo rinktuvų išvalymas ir praplovimas;

Avarijų sistemoje lokalizavimas ir likvidavimas (srieginių jungčių suveržimas, apkabų uždėjimas, įtrūkimų suvirinimas, susidėvėjusių iki 1 metro ilgio vamzdžių pakeitimas);

Vamzdynų ir armatūros izoliacijos, pažeistos eksploatavimo metu, atkūrimas;

Kiaurų radiatorių nuėmimas, aklių arba šilumnešio cirkuliacijos jungčių įrengimas vietoj nuimto radiatoriaus arba Perkančiosios organizacijos pateiktų naujų radiatorių prijungimas;

Blogai šylančių radiatorių šildymo efekto atkūrimas, jeigu tai nereikalauja sistemos kapitalinio remonto;

Sugedusio cirkuliacinio siurblio demontavimas ir naujo sumontavimas;

Šildymo sistemos priežiūros metu atliekami darbai:

Pastato šildymo sistemos ir šilumos punkto įrenginių apžiūra;

Šildymo teikimo sistemų pastato vamzdyno atšakų ir stovų būklės tikrinimas;

Nuolatinė šilumos punkto darbo parametrų kontrolė ir norminės šildomų patalpų oro temperatūros užtikrinimas (vietoje ir/ar nuotolinio valdymo sistema);

Automatizuoto šilumos punkto valdiklio "Rubisafe", "Honeywell" temperatūrų, darbo režimo, patikrinimas, reguliavimas pagal poreikį;

Klaidų, aliarmų panaikinimas, sistemos darbo kontroliavimas;

Pastato šildymo sistemos naudojamos šiluminės galios koregavimas, reguliuojant šilumos punkto įrenginius pagal kliento pageidavimus, nepažeidžiant higienos normų (vietoje ir/ar nuotolinio valdymo sistema);

Atsiskaitomojo šilumos apskaitos prietaiso veikimo bei jo plombų kontrolė (vietoje ir/ar nuotolinio valdymo sistema);

Šilumos punkto techninio žurnalo įrašų užpildymas (duomenų apie atliktus darbus, pakitimus užrašymas);

Vandens, oro temperatūros daviklių bei jutiklių patikrinimas, (ar yra pririšimas prie Rubisafe valdiklio, ar nėra trumpo jungimo, ar varža atitinka gamintojo nustatytą);

Cirkuliacinių siurblių techninė patikra, veikimo tikrinimas, esant poreikiui išvalymas;

Vožtuvų, sklendžių, purvarinkių patikrinimas, valymas, tvirtinimo būklės apžiūra, esant poreikiui sutvarkymas;

Šilumos izoliacijos apžiūra, pažeistų ir atsilaisvinusių vietų nustatymas ir sutvarkymas;

Uždaromosios armatūros žymėjimų tikrinimas, o jam neesant sužymėjimas;

Kiti darbai  numatyti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-299 (Žin., 2009, Nr. 143-6311), 3 priede.

Šildymo sistemos hidraulinio bandymo metu atliekami pagrindiniai darbai:

Šildymo sistemos sandarumo tikrinimas, išbandymas padidintu slėgiu 6 bar;                                          

Šilumos mazgo sandarumo tikrinimas, išbandymas padidintu slėgiu 10 bar;

Hidraulinių bandymų akto surašymas, žurnalo užpildymas;     

Šildymo ir karšto vandens sistemos nuorinimas po paleidimo;

Slėgio matavimo prietaisų (manometrų) metrologinė patikra;

Filtro valymas (esant reikalui keitimas);

Uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros (sklendžių, ventilių) revizija;

Ir kt.

 

Priešgaisrinių ir apsaugos signalizacijos sistemų priežiūra

Awesome Image
 

 

Apsaugos signalizacija:

• Centralių / išplėtėjų būklės tikrinimas ir remontas;

• Klaviatūrų veikimo tikrinimas ir remontas;

• Ryšio su centriniu pultu tikrinimas;

• Programinės įrangos tikrinimas, koregavimas, atnaujinimas;

• Garsinių sirenų veikimo tikrinimas ir remontas;

• Judesio detektorių veikimo tikrinimas ir remontas;

• Magnetinių kontaktų veikimo tikrinimas ir remontas;

• Stiklo dūžio jutiklių veikimo tikrinimas ir remontas;

• Pavojaus mygtukų veikimo tikrinimas ir remontas;

• Mikrobangių lauko barjerų veikimo tikrinimas, reguliavimas, valymas;

• Apšvietimo valdymo įrenginių veikimo tikrinimas;

• Vaizdo kontrolės sistemai siunčiamų aliarmo signalų įrenignių veikimo tikrinimas;

• Maitinimo šaltinių / akumuliatorių patikrinimas;

• IR lauko barjerų veikimo tikrinimas, reguliavimas, valymas;

• Apsaugos sistemų PC ir monitorių tikrinimas ir valymas.

Priešgaisrinė signalizacija:

• Gaisrinių signalizatorių (dūminių, šiluminių) veikimo tikrinimas;

• Rankinių gaisrinių signalizatorių veikimo tikrinimas;

Centralių / išplėtėjų būsenos tikrinimas;

Spindulių / kilpų vientisumo tikrinimas / testavimas;

Garsinių sirenų veikimo tikrinimas;

Maitinimo šaltinių / akumuliatorių patikrinimas.

Aspiracinės gaisrinės signalizacijos sistema:

Akumuliatorių talpos ir maitinimo šaltinio įtampos tikrinimas;

Oro srauto matavimai, pralaidumo pokyčio įvertinimui;

Oro paėmimo skylių valymas;

Filtrų patikra ir keitimas;

Kompleksinis aspiracinės gaisrinės signalizacijos sistemos bandymas.

Dujinio gesinimo sistema:

Akumuliatorių talpos ir maitinimo šaltinio įtampos tikrinimas;

Dujinio gesinimo sistemos veikimo tikrinimas neišleidžiant dujų;

Dujų rankinio paleidimo įtaiso tikrinimas neišleidžiant dujų;

Apsauginio viršslėgio pašalinimo vožtuvo veikimo tikrinimas;

Gesinimo sistemos vamzdyno pneumatinis bandymas.

Vaizdo stebėjimo įranga:

Stacionarių vaizdo kamerų veikimo tikrinimas ir derinimas;

Valdomų vaizdo kamerų veikimo tikrinimas ir derinimas;

Skaitmeninių įrašymo įrenginių veikimo tikrinimas, parametrų nustatymas;

Vaizdo bei duomenų perdavimo įrenginių veikimo tikrinimas;

Monitorių veikimo tikrinimas ir reguliavimas;

Nepertraukiamo maitinimo šaltinių veikimo tikrinimas.

Įeigos kontrolė:

Durų kontrolerių būklės tikrinimas;

Durų atidarymo mygtukų veikimo tikrinimas;

Elektromechaninių užraktų tikrinimas, reguliavimas, sutepimas;

Skaitytuvų veikimo tikrinimas;

Įeigos kontrolės įrenginių programinės įrangos tikrinimas ir atnaujinimas;

Vartų automatikos veikimo tikrinimas;

Fotoelementų veikimo tikrinimas, reguliavimas, valymas.

Priešgaisrinė sistemos priežiūra:

• Atliekame gesinimo balionų patikra;

Atliekam gesinimo žarnų patikrą;

Atliekame evakuacinių planų, ženklų patikrą;

• Projektuojame evakuacinius planus;

• Ir kita.

Vandentiekio ir nuotekų sistemų priežiūra

Awesome Image
 

 

Santechnikos ir nuotekų sistemų priežiūros ir remonto paslaugos  24 valandas per parą:

Sanitarinių prietaisų (klozeto, dušo, dušo kabinos, džiovintuvo, čiaupo (kranelio), pisuaro) remontas, montavimas;

Vandens maišytuvų remontas, montavimas;

Riebalų gaudyklės aptarnavimo darbai, riebalų atliekų utilizavimas;

Vandens nuleidimo ir pripildymo mechanizmo remontas, keitimas;

Unitazo, nuleidimo mechanizmo remontas;

Vidaus ir lauko kanalizacijos ir įrenginių tikrinimas, remontas;

Kanalizacijos valymas, nuotekų išvežimas;

Lauko lietaus nubėgimo latakų praplovimas, valymas, tikrinimas;

Lauko fekalinės kanalizacijos šulinių tikrinimas, valymas;

Vandentiekio tiekiamųjų sistemų armatūros būklės apžiūros ir remonto darbai;

Vandentiekio sistemos vamzdynų priežiūra ir remonto darbai;

Vidaus tinklų valymas;

Įvadinių vandens skaitiklių parodymų fiksavimas, jų plombų tikrinimas;

• Drenažo siurblinės priežiūra;

• Atliekame įrenginių filtrų valymą;

• Ir kita.

Patalpų valymas ir teritorijų priežiūra

Awesome Image
 

Patalpų valymas:

Kabinetų grindų plovimas naudojant chemines plovimo priemones;

Kabinetų grindų drėgnas valymas pastovaus budėjimo vietose;

Tualetų patalpų drėgnas valymas (sienų, durų, durų staktų išteptose vietose nuvalymas dezodoruojančiomis, dezinfekuojančiomis priemonėmis);

Sanitarinių mazgų (kriauklių, pisuarų, unitazų) valymas, dezinfekavimas, įrangos nukalkinimas;

Laiptinės sienų, durų, durų staktų, rankenų valymas;

Voratinklių, dulkių nuėmimas nuo laiptinės sienų, lubų;

Laiptų turėklų, radiatorių drėgnas valymas;

Dulkių valymas nuo baldų, radiatorių, palangių, el. skydų, šviestuvų ir kitų prietaisų (išjungtų kompiuterių). Dokumentais nukrauti stalai netvarkomi;

Kiliminės dangos valymas;

Šiukšlių surinkimas, peleninių valymas, maišelių šiukšlių dėžėse keitimas, šiukšlių į konteinerius išnešimas;

Higienos priemonių papildymas (tualetinis popierius, rankšluosčiai popieriniai, skystas muilas, WC dezodorantas);

Langų (stiklų, rėmų) valymas iš abiejų pusių (įskaitant kėlimo įrangą ir kitas išlaidas, reikalingas šiai paslaugai suteikti).

Teritorijos priežiūra:

Vejos (žolės) pjovimas (trimeriavimas);

Kietų dangų valymas ir šlavimas;

Barstymas slidumą mažinančiomis priemonėmis žiemos periodu;

Sniego valymas prižiūrimame plote, užtikrinant ne didesnį kaip 20 cm sniego dangos storį žiemos periodu;

Syvatvorės (gudobelių) aplink perimetrą priežiūra (laistymas, tręšimas, karpymas, atsodinimas, žemės purenimas, žolės ravėjimas);

Menkaverčių krūmų, stelbiančios augmenijos, nukritusių šakų, išvartų šalinimas, medžių šakų genėjimas (vaizdo kamerų veikimo zonose), nudžiūvusių medžių pjovimas, tvarkymas.